Privacy, Cookies en Inhoud van deze site

Privacy Statement

Wie zijn we?

Kosterman Hypotheken en Verzekeringen BV heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn:
- telefoon: 030 - 604 2808
- e-mail: info@kostermanhypotheken.nl
- website: kostermanhypotheken.nl
- postadres: Harplaan 1A, 3438 CN NIeuwegein

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

In dit Privacy-statement informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs)
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen)
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant)
 • gegevens ingediende claims/claimhistorie- (overige gegevens).

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterstzorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten
 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotie activiteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
 • List Element
 • List Element

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens
 • de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kan u altijd weer intrekken
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kan u altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt
 • beperking van uw persoonsgegevens- verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek
 • overleg met onze functionaris gegevensbescherming Nicole Biljardt, te bereiken via onze algemene contactgegevens
 • vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren, of waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau
 • schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis- notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Wijzigingen van de Privacy statement

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in dat geval direct contact met ons op.

U kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookie beleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze worden uitsluitend gebruikt voor de statistieken van de website, zodat wij onze site kunnen verbeteren om bezoekers beter te kunnen bedienen.

Inhoud van deze site

Wij doen er alles aan de informatie op deze site actueel te houden.
U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze site.

Vragen of opmerkingen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van informatie op onze site, of dat er iets onduidelijk is: wij horen het graag van u!

Heeft u opmerkingen of verbeterpunten, dan horen we dat ook graag!
Laat het ons weten via onderstaand formulier:

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.